SỰ KIỆN

SẮP DIỄN RA

Các sự kiện, chương trình có thể áp dụng vé vào cửa / VIP Set đặt bàn.

Vui lòng truy cập fanpage hoặc gọi hotline 094 490 3232 để có thông tin mới nhất!

No upcoming events at the moment

FORMAT EVENT

TRONG TUẦN

Tuesday

IP Main Room : Dimly Deep

Deep House night produced by DJ Nam

IP Lab: [Closed]

Thursday

Main Room: Pride Night

Special nights for LGBT community

IP Lab: [Closed]

Saturday

Main Room: IP Weekend

with resident & guest star DJs' performances

IP Lab: Hip Hop & RnB

by DJ Jang Loa - Huntz - Doanh Bo

Wednesday

Main Room: Ladies' Night & Buffet

Unlimited Drinks (Vodka Red bull, Whiskey Coke & Tequila) before 0h | Free for Ladies, Men pay 350,000đ

IP Lab: Hip Hop & RnB

by DJ Jang Loa - Huntz - Doanh Bo

Friday

Main Room: IP Weekend

with resident & guest star DJs' performances

IP Lab: TECHNO

Sunday

Main Room: IP Weekend

with resident & guest star DJs' performances

IP Lab: Hip Hop & RnB

by DJ Jang Loa - Huntz - Doanh Bo

© 2019 by IP Club Hanoi

 

Adress: 6th floor, Capital Building 41 Hai Ba Trung, Hanoi

Hotline: 094 490 3232

Disclaimer

  • Facebook
  • Instagram

Follow Us on SNS